23.Seçimli Olağan Genel Kurulu Adana YMMO Kurulları Görev Dağılımı

 

Değerli Meslektaşlarımız;

Odamızın 23.Seçimli Olağan Genel Kurulu sonucunda Adana YMMO Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu Görev Dağılımı aşağıdaki gibidir:

Bilgilerinize sunarız.

Adana YMMO Yönetim Kurulu

 

YÖNETİM KURULU

               Başkan                 : Kemal ALTUNAY

               Başkan Yard        : Yılmaz UÇAK

               Sekreter              : Cihangir ÖZKÖK

               Muhasip               : Ahmet ALAGÖZ

                Üye                      : Hüseyin ERYILMAZ

              DİSİPLİN KURULU                                           DENETİM KURULU

               Başkan                :  Mustafa ÖZGÜVEN             Başkan : Okan ÖZANDAÇ

               Başkan Yard.       :  Mevlüt GÖKTÜRK              Üye      : İmam HAKAN

               Üye                      :  Ayhan ONAN                       Üye      : Sedat BÖCEK

               Üye                     :  Figen KARAİL

               Üye                      :  Mahmut ATLAR