Değerli Meslektaşlarım;

25 Mayıs 2019 Cumartesi Adana Divan Otelinde 23 olağan Genel Kurulumuzu, 26.Mayıs 2019 Pazar günü Oda Konferans salonunda oda kurulları seçimini rekabet içinde ama bizlere yakışır birlik ve beraberlikle gerçekleşmiştir.

Odamızın toplam 168 üyesi bulunmaktadır. Oda seçimlerinde 132 üyemiz oy kullanmıştır. Seçimlere katılım oranı %78,57 olarak gerçekleşmiştir. Oda seçimine göstermiş olduğunuzu ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür ediyorum.

Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasının Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve TÜRMOB Delegasyon Üyeliklerine yeni bir üç yıllık dönemde görev almak üzere seçilen üyelere başarılar diliyorum.

Meslek mensuplarının artık bu köken, şu köken gelme söylemleri bitmeli. 3568 sayılı yasa karşısında hepimiz eşitiz. Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı ve mührünü almış herkes eşit ve aynı değerdedir. Bir kökenimiz var, o ‘da Yeminli Mali Müşavir.

Yeni dönemde yeni heyecanlar ve uyum içerisinde siz değerli üyelerimize hizmet vereceğimizin inancı içerisindeyim. Yeni dönemde, üyeler arasında oluşmasını temenni etmediğim haksız rekabet ve benzeri çekişmelere ait şikâyetler Haksız Rekabet Kurulu ve Etik Kurulu görüşleri ve kararları ışığında adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile sonuçlandırılacaktır.

Yönetim Kurulu olarak bölgemiz Vergi İdareleri ile uyum ve işbirliği içerisinde oluşabilecek sorunları çözme gayreti içerisinde olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bunun yanında bölgemiz Ticaret ve Sanayi odaları ile diğer işadamları dernekleri gibi sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği çalışmaları yapma dileği bulunmaktadır.

Dijital akım, birçok sektörü ve mesleği ciddi bir şekilde etkilemekte, değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Mesleğimiz de bu akımdan önemli ölçüde etkilenen mesleklerin başında gelmektedir. Yazılımlardaki gelişmeler, yapay zeka ile iş yapma biçimimize yepyeni boyutlar getirmektedir. Artık, izlediğimiz, denetlediğimiz firmalara gitmeden yüzlerce belgeyi sıfır hata ile tarama, inceleme ve raporun yazılması gibi yenilikler, giderek biz meslek mensuplarının yeni yetkinlikler edinmemizi gerektirecektir.

Gelir idaresi başkanlığı Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporlarını elektronik ortamda idareye iletilmesi yönünde çalışmaları son aşamaya gelmiş ve 01 Haziran 2019 gününde başlanan uygulama ile Yeminli Mali Müşavirlik Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik (Tam Tasdik) Raporlarını elektronik ortamda ihtiyari olarak verilmesi uygulamasına başlanmıştır. 2020 tarihinden itibaren de söz konusu Tasdik Raporlarının elektronik ortamda verilmesi zorunlu olacaktır.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun sürekli eğitim programlarının yanında TÜRMOB’un da “Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği 23 Haziran 2018’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konuda eğitim uygulama esaslarının yayımlanmasını bekliyoruz. Bu bağlamda sürekli mesleki eğitim ile ilgili Oda olarak programımızı belirleyerek yayımlanacak ve siz değerli üyelerimize, tüm meslek camiamıza duyuracağız.

            Yeni WEB sitesi en kısa sürede yenilenecektir. Bu konuda çalışmalara başlanmıştır. Bunun yanında mesleki ve mevzuat konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla E bülten alt yapı çalışılmasına da başlanmıştır.

            Mesleğimizi daha iyi yerlere taşıma ve siz değerli oda üyelerini en güzel şekilde temsil etme gayretinde olacağız. Güveniniz için teşekkür eder, selam, sevgi ve saygılarımı sunarım

 

Kemal ALTUNAY

Adana YMM Odası Başkanı